İdari Birimler

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ 

Kartal Yavuz Selim Hastanesi sürekli değişim ve gelişim en güzel örneğidir. Hastanemiz bulunduğu bölge içerisinde  toplam kalite çerçevesinde, bünyesinde pek çok ilkler yapmış olup, modern teknoloji eşliğinde ve tıp alanında son tıbbi gelişmeleri takip ederek hastalarına kaliteli bir hizmet sunmanın çabası içerisindedir. 

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı`nın oluşturmuş olduğu Sağlıkta Kalite Yönetimi eşliğinde kendini sorgulayan, son değişim ve gelişmeleri takip ederek hastanemizde uygulamaya koyan, hep daha iyisi olmaya ve yapmaya çalışan, temel değerlerimizden ödün vermeden mükemmelliği yakalamaya çalışan bir hastanedir. Her yıl umutları yeşertmek, hedefleri dinç tutmak için önümüze daha büyük hedefler koymaktayız. Hep en iyisi hep daha iyisi felsefesi ile üst yönetimimizin ve alandaki çalışma arkadaşlarımızın sonsuz destekleriyle yeni başarılara ve güzelliklere imza atacağımıza inanıyoruz.

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

Kalite hedeflerimiz içersinde yer alan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi oluşturulmuş ve faaliyete başlamıştır. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimimiz,

Personelin çalışma ortamı ve yaptıkları işlerden dolayı karşılaşabilecekleri  riskleri belirlemesi, personele yapılan şiddete karşın koruyucu önlemler alınması için gerekli sistem ve eğitim faaliyetlerini yürütmektedir.

EĞİTİM BİRİMİ

   Bilim ve teknolojideki gelişmeler sağlık çalışanlarının kendilerini yetiştirmesini zorunlu kılmaktadır. Sağlık alanında bu değişim ve gelişim Hizmet İçi Eğitim çalışmaları ile sağlanabilir. Hastanemizde hizmet içi eğitim çalışmaları 2000 yıllarının başından itibaren bir komite faaliyeti olarak yürütülmektedir.

   Eğitim Biriminin en önemli amacı; Düzenlenecek olan hizmet içi eğitimlerle hastanemizde görev yapan tüm personelin gelişimini sağlamak, sağlık hizmetlerinde kaliteyi arttırmak, hasta ve çalışan memnuniyetini yükseltmektir. Bu amaçla yıllık plan dahilinde tüm sağlık disiplinlerini kapsayan eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

ENFEKSİYON KONTROL BİRİMİ

Hastanemizde Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Yönetmeliği gereğince oluşturulan birimimiz Komite olarak yönetmelikte ve belirtilen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde görev yapmaktadır.

Enfeksiyon Birimimiz tüm hastanede enfeksiyon kontrolüne yönelik çalışmalarda bulunur. Enfeksiyon Kontrol Birimimiz bulaşıcı hastalıklara karşı hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra yatan hastalara da eğitim vermektedir.

ATIK BİRİMİ

Hastalıkların yayılımını önlemek amacı ile tüm atıkların taşınması ve imhası için gerekli önlemleri alan bir birimdir.

Atık Birimi, atıkların doğru olarak ayrıştırılmasını ve hastane çalışanlarının bilgilendirilmesini takip ve iyileştirme işlemlerini yürütmektedir.

ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ

Hastanemiz organ ve doku kaynağı merkezi olarak hizmet vermektedir.

Hastanemizde Organ Bağışı Birimi mevcuttur. Birimimize başvurarak; Organ bağışı konusunda bilgi edinebilir ve organ bağışında bulunarak konu ile ilgili duyarlılığınızı gösteren organ bağışı kartını birimimizden alabilirsiniz.

HASTA İLETİŞİM BİRİMİ

   Hastanemize başvuran hasta ve hasta yakınlarının öneri, şikâyet ve memnuniyetlerinin iletildiği Hasta Hakları Birimi; Sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin kullanılması yönünde başarılı bir ekip çalışması içersindedir.

HUKUK VE DİSİPLİN BİRİMİ

Hastanenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, gerekli inceleme ve saptama yapmak ilgili  birim tarafınca yürütülmektedir.

TEKNİK SERVİS VE BİYOMEDİKAL BİRİMİ

Pozitif yaklaşım ve takım ruhu ile çalışan Teknik Servis ve Biyomedikal Birimi elektrik, su tesisatı, boya v.b ile tıbbi cihaz tamir ve bakımı konusunda 7/24 saat hizmet vermektedir.

BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

Bilgi İşlem Merkezi, bilgisayar ve bilgisayara entegre olan tüm cihazların birbiriyle ilişkilendirilerek hızlı, güvenli ve doğru bilgiye ulaşmamızda 7/24  saat hizmet vermektedir.

YÖNETİM  ASİSTANLIĞI HİZMETLERİ  

Hastanemizin yönetici asistanları, yöneticisine karşı görev ve sorumlulukları yerine getirirken hastane işleyici sürecinde diğer bölüm çalışanları ile iletişim kurup, işin verimliliği ve kalitesine katkı sağlayan sekreterlerimizdir.

HASTA KARŞILAMA VE DANIŞMA BİRİMİ

Hastanenin olumlu bir imaja sahip olması için hasta ve hasta yakınları arasındaki bilgi akışının sağlanması bu birimde çalışan personel tarafından yürütülmektedir. Son yıllarda internet ve sosyal ağların dâhil olması ile birlikte yürütülen halkla ilişkiler, basın ve web sitesi aracılığı ile koordinasyon faaliyetine dönüşmüştür.

Halkla ilişkiler sıradan olmakla önemli olmak arasındaki farktır. Üzüntüleri içinde saklı olan bu birim, hasta ve yakınlarının problemlerini çözmekle kalmayıp onların çelişkiye düştüğü alanlarda “kilit” personel görevini üstlenmektedirler.

GÜVENLİK HİZMETLERİ

Hastanemiz sınırları içine giren; Hasta, hasta yakını ve hastane çalışanı olarak ayırım yapılmadan her bireyin güvenliği hastanemiz güvenlik hizmetlerinin sorumluluğundadır.

Deneyimli ve eğitimli güvenlik görevlilerimiz vardiyalı olarak çalışmakta; Hastane içi ve dışında olabilecek tehlikelere karşı hazır beklemektedir. Acil durum kodları mevcut olan hastanemiz kameralı sistemle de kontrol edilmektedir.

YEMEK HİZMETLERİ

Deneyimli elemanları ile hizmet veren yemek hizmetleri, hijyenik kurallara sadık kalarak hizmet sunmakta, ve hastanenin  beslenme ve diyet uzmanı tarafınca  denetlenmektedir.

TEMİZLİK HİZMETLERİ

Hastanemizde hastaların ve çalışanların hijyenik bir ortam içerisinde bulunmalarının sağlanması amacı ile hizmet alımı yapılmıştır.

Temizlik hizmetleri Birimi, çalışanların koordinasyonunu sağladığı gibi personelin özlük takibini yapmakta ve 7/24 saat hizmet vermektedir.

DİLEK VE ÖNERİLERİNİZ, BİZİM İÇİN ÖNEMLİDİR !
FORMA GİDİN
Tc Sağlık Bakanlığı Dumansız Hava Sahası Saglıkla Buluşma Noktası Sabim ALO 184 ALO 113 Ulakbim İlacım TMO Bimer ALO 150 ALO 191 E-Öğrenme E-Nabız E-Devlet Web Uygulamaları Bilgi Edinme ÇSGB Elektironik Belge Doğrulama Sistemi Konferans Salonu e-posta